Zarezerwuj termin!


Podaj adres e-mail:
Nazwa zespołu, szkoły lub instytucji:
Adres instytucji (miejscowość):
Napisz ile jest 50 dodać 38

PRZED WYSŁANIEM FORMULARZA ZAPOZNAJ SIĘ Z KLAUZULĄ RODO:
Informujemy, że Państwa dane osobowe określone w formularzu są przetwarzane przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (UMWW), al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, zgodnie z Państwa intencją w celach komunikacji z Państwem oraz archiwizacyjnych zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości kontaktu za pomocą poczty elektronicznej. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W pozostałych przypadkach przysługuje Państwu prawo do: usunięcia danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz kontrahentom UMWW świadczących usługi serwisowe poczty elektronicznej. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: inspektor.ochrony@umww.pl. Instrukcja Kancelaryjna – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.